Rune Kristensen - Nyheder

ULIGHEDEN ER DEMOKRATIETS STØRSTE UDFORDRING

5. juni 2018 - 8:00

demo.pngEt stærkt demokrati er et demokrati, hvor mennesket er i centrum -  og hvor alle har lige muligheder. Udfordringen i dag er, at danskernes sundhedstilstand bliver dårligere og dårligere, og uligheden både socialt og økonomisk udfordrer demokratiet. Det er de ressourcestærke og sunde, der deltager og involverer sig lokalt, regionalt og i de landspolitiske diskussioner.

Det handler både om ret til uddannelse og job, og om økonomisk og social lighed, der med en stærk velfærdsstat i ryggen, giver mulighed for aktiv involvering i samfundet. Alle skal behandles ens, uanset køn, etnicitet, religion eller andre forhold. Det er helt centralt for et stærkt demokrati og opbakningen til vores samfundsmodel.

Vi er derfor forpligtede til at se på sammenhængskræften i vores samfund, der i de her år er udfordret, og hvor stadig mere lovgivning bliver målrettet bestemte grupper. Er det den rigtige vej at gå? Når integration ikke har været vellykket eller kriminaliteten i bestemte boligområder stiger?

Et flertal i folketinget har netop indgået en aftale for Ghetto-områder. En plan, der skal tvinge 1-årige børn fra udsatte boligområder til et såkaldt obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke går i dagtilbud. Herudover må højst tre ud af ti børn i institutionerne (30 procent) være bosat i de udsatte boligområder. Uanset om børnehaven eller vuggestuen ligger i et villakvarter eller er omgivet af boligblokke.

Det politiske fokus på udlændinge overskygger reelt de problemer kommunerne oplever, hvor sundhedstilstanden og uligheden er stærkt stigende.

Det er dybt kritisabelt, at partierne på Christiansborg har mere fokus på at pege fingre af 1-årige børn og deres familier i stedet for at udfordre dér, hvor det virkelig gør ondt. I stedet for den højredrejede politik, der fjerner os fra hinanden og skaber et større skel mellem grupper i det danske samfund, er der brug for, at uligheden mindskes, og at der investeres i indsatser, der nedbryder forskellene i vores samfund.

De netop offentliggjorte sundhedsprofiler for Silkeborg Kommuner viser, at sundhedstilstanden er blevet forværret, desværre både den mentale og den fysiske sundhed. Der er derfor brug for at tage fat, og bane vejen for at flere unge og særligt udsatte unge får rammerne for et godt liv, aktiviteter der indeholder fokus på uddannelse, medlemskab i den lokale idrætsforening og job.

Problemerne i samfundet skal løses gennem aktive indsatser. Hvor dialog med mennesker og ambitionen om at engagere flest mulige i samfundet er målet. De udsatte grupper og ikke etniske danskere skal ikke mødes med lovgivning, men det vi i Danmark er gode til: Samtale demokrati. De skal mødes af mennesker og kravene skal være at sikre adgang til uddannelse, job og aktive idrætstilbud. I stedet for at tro, at alt kan klares fra Christiansborg med endnu engang at pege fingre, og ved at udstille bestemte befolkningsgrupper i samfundet. Det har aldrig virket som en god Socialdemokratisk vej at gå

Tags: