Rune Kristensen - Nyheder

STORE BESPARELSER BLIVER IKKE MED VORES STEMMER

28. august 2017 - 10:55

Store besparelser bliver ikke med vores stemmer.

Med udsigten til store besparelser på bl.a. daginstitutioner og folkeskoler lægger Socialdemokratiet i Silkeborg Byråd op til et markant pres for at få dem taget af bordet i forbindelse med budgetforhandlingerne i august og september.

Det går godt i Silkeborg Kommune, og det går godt i Danmark. De fleste familier ser lyst på deres økonomiske situation, og kommunens økonomiske forudsætninger... er også rimelige. Derfor kan det heller ikke være rigtigt, at der skal skæres ned på fundamentale driftsområder.

På skoleområdet er der planlagt besparelser på 8,8 mio. kr. Det vil være urimeligt at skære ned på undervisningen specielt i lyset af, at en ny skolestruktur trådte i kraft pr. 1. august.


Forligspartierne var enige om, at der skal findes et højere økonomisk niveau for folkeskolerne, så de kan levere god læring og trivsel. En besparelse på op til 2% er det stik modsatte.


På daginstitutionernes budgetter er der lagt op til en nedgang på 3,5% (8,5 mio. kr.) i 2018. Det giver endnu færre midler og dermed færre voksne til at tage sig af børnene i hverdagen. 


Det er uholdbart. I efteråret 2017 var vi enige om at løfte dagtilbudsområdet også i 2018, og det blev modtaget særdeles positivt. At det nu går i den stik modsatte retning kan vi ikke være bekendt.


Også på ældreområdet er presset stort, og Socialdemokratiet mener, at bunden er nået. Der skal ikke spares mere på plejecentre og i hjemmeplejen.


Særligt udfordrede er vores sårbare medborgere og handicapområdet, hvor der som minimum mangler 10 mio. kr. før budgettet er holdbart.
Silkeborg har markeret sig flot med nyt stadion, store kulturarrangementer og mange nye boliger til mulige nye tilflyttere. Vores service og niveau i dagligdagens tilbud skal følge med.

 

Tags: