Rune Kristensen - Nyheder

POLITISK ANSVAR PÅ ÆLDREOMRÅDET

14. november 2017 - 20:27

marienlund2.jpgDe seneste 4 år på ældreområdet har været en sand rutsjetur. Blå blok har arbejdet målrettet for at privatisere tre af kommunens plejecentre, og omdanne flere af de nuværende plejehjem til friplejehjem. En uskøn proces, der har skabt usikkerhed om den retning og det ansvar politikerne har, omkring plejen af vores ældre medborgere.                      

Det er min klare holdning, at vi skal tage ansvar for serviceniveauet på plejehjemmene og i hjemmeplejen, og at der hviler et politisk ansvar for at sikre en god og bred dækning af plejecentre i hele kommunen.

Derfor er jeg også stolt over, at plejecentrene i både Fårvang og Bryrup, er kommet med i planerne for at renovere og bygge nyt.

Det er også vigtigt, at der bygges et nyt plejecenter i Silkeborg by. Rigtig mange plejehjem er siden 2010 blevet nedlagt i Silkeborg. Det drejer sig om Frydenslund, Kejlstruplund, Remstruplund og Ballelund. Det har betydet, at der i Silkeborg by har været alt for få plejehjemspladser, og at alt for mange ældre er blevet tilbudt en plejehjemsplads langt væk fra deres familie og venner.

Det nye Marienlund i Sydbyen er første skridt. Det næste skridt bliver det nye plejehjem i Alderslyst. Med både det nye Marienlund og det kommende plejehjem i Alderslyst, vil der være en god dækning af plejehjemspladser, der sikrer, at langt de fleste ældre kan tilbydes en plejehjemsplads tæt på sit lokalområde.

Jeg vil vægte de store velfærdsområder højt, og arbejde med, at der skal investeres i ældreområdet, hvor det gode hverdagsliv med nærhed, sund mad og hjerterum skal fortsætte på vores plejecentre og i hjemmeplejen.

Det er vigtigt, at der på ældreområdet skal være plads til hjerterum, tid til nærvær og flere hverdagsaktiviteter vægtes langt højere.

Tags: