Rune Kristensen - Nyheder

FRILUFTSBAD PÅ NORDVEST

30. maj 2017 - 20:19

Det helt store problem med friluftsbadet på Nordvest er, at der ikke er fundet et godt alternativ, indtil der bliver taget endelig beslutning om et nyt svømmecenter.friluftsbad.jpg

At tro, at man kan lukke friluftsbadet på Nordvest, der for bare få år siden betjente mellem 20.000 til 25.000 besøgende i sommermånederne, og pege på en beslutning om et nyt svømmecenter – der ikke engang er taget beslutning om endnu – som argument, er i min verden ikke fair overfor brugerne, og det er ikke godt politisk håndværk.

 

Status på friluftsbadet på Nordvest er, at det ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt igennem årene, og at nye krav til vandgennemstrømningen i dag, ikke kan opfyldes 100 procent. Men at påstå, at det vil koste en komplet renovering – her og nu – for at åbne i 2017, er at overdrive. Det er ikke et enten eller, men et spørgsmål om at finde en fornuftig løsning.

 

For snart to år siden fik byrådet forelagt en rapport, hvor klubbernes og brugernes ønsker til svømmebehovet i Silkeborg Kommune blev belyst. Her var konklusionen, at de nuværende svømmefaciliteter ikke kan imødekomme eller på nogen måde rumme de aktiviteter, der er ønsker omkring.

Status er nu, at den offentlige svømmetid på højskolen er lukket, og at friluftsbadet på Nordvest har lidt en stille død. Det er i min verden uholdbart at lukke faciliteter inden, at en endelig beslutning om nye svømmefaciliteter er taget og står klar. Min opfordring er derfor, at byrådet står sammen og i det mindste vedligeholder de svømmefaciliteter der er, og fuldt ud udnytter den eksisterende kapacitet, indtil et nyt svømmecenter på Søholt står klar. Men jeg er i tvivl om er der opbakning fra Byrådet? Det kræver penge på bordet, og et reelt ønske om at udnytte både Højskolen og friluftsbadet på Nordvest. Den udfordring kan ikke alene løses i Kultur-, Fritid-, og Idrætsudvalget, men er et anliggende og ansvar for hele byrådet.

Tags: