Rune Kristensen - Nyheder

BYPARK I SILKEBORG

25. oktober 2017 - 20:48

citypark.jpgVækst og udvikling står højt på dagsordenen, og midt i de gode tider med by fortætning og flere borgere skal det ikke kun være investorernes projekter, der bliver nikket ja til, men også respekten for byen, borgerne, de kreative miljøer, festivalerne og målet om at skabe en bypark i Silkeborg.

Jeg vil væk fra, at vi kun taler om de borgere der flytter til Silkeborg Kommune. Om vækst og udvikling. Vi skal også have klare holdninger til, hvordan vores kommune og Silkeborg by skal se ud om 5 til 10 år. Det er nu by fortætningen sker, og det er nu, at de sidste arealer og byggefelter bliver planlagt.

Flere større projekter er ved at blive realiseret. Projekter, der har det mål, at flere får mulighed for at flytte ind til byen. Det drejer sig om Papirtårnet på papirfabrikken, det store projekt på Søtorvet og indgangen til Borgergade.

Flere andre projekter er undervejs, og det er her, jeg har et klart ønske om, at flere grønne områder skal med i planerne.

Når de nuværende projekter er realiseret, skal de sidste frie arealer vest for Rådhuset og foran Jyske bank sikres, og omdannes til byens opholdsrum og ambitionen om en egentlig bypark. To klare budskaber er vigtige.

Det første er at sikre, at målet med at fjerne parkeringspladser tæt ved søen, bliver erstattet af grønne arealer og opholdsrum, der giver plads til en centralt beliggende legeplads og bypark der vil binde byen og søen sammen.

Det andet er, at by fortætning i Silkeborg – med de nuværende projekter, næsten vil fjerne alle de frie arealer, hvor Regattaen, Riverboat, Åben atelier døre og andre festivaler har haft mulighed for at åbne Silkeborg op, og invitere ind til store kulturelle og musikalske oplevelser.

Jeg ønsker ikke, at alle friarealer i Silkeborg skal realiseres med punkthuse, og at vi om 10 år vil stå tilbage og tænke; hvorfor var der ikke nogen, der sagde stop? Midt i al iveren efter vækst og udvikling skal der også være plads til, at livet kan leves. Målet om at fjerne parkeringspladser ved søerne skal betyde, at der kommer grønne opholdsrum og bliver skabt en bypark og et åndehul i Silkeborg.

Tags: