Rune Kristensen - Nyheder

NYE KUNSTGRÆSBANER

17. november 2015

news_image
Der skal satses langt mere på kunstgræsbaner i Silkeborg Kommune, og det skal være nemmere for lokalområder og idrætsforeninger at indgå i et tæt samarbejde med Silkeborg Kommune om etablering. Socialdemokraterne forslår derfor, at der i de kommende år etableres tre nye kunstgræsbaner, hvor der her og nu sættes navn på to; det drejer sig om Sydbyen og Dybkær. De senere år har fokus været på eliteidræt. Tiden er kommet til at tilgodese breddeidrætten og de mange klubber, skoler og aktive, der efterspørger …

SUPERCYKELSTI, DER ALDRIG BLEV POLITISK FORANKRET

8. oktober 2015

news_image
Forslag om supercykelsti har været på tegnebrættet over Langsøens østlige bassin - men fik forleden ikke politisk opbakning fra Vej- og Trafikudvalget. Konsekvensen af forløbet er, at Frank Borch Olsen (K) fremover tvivler på, at kommunen vil fremsende nye forslag! Et meget underligt forløb, der mangler demokratisk forankring og politisk behandling. Forslag til supercykelsti i Langsøens østlige bassin har ikke været trykprøvet i offentligheden eller haft en forankring i nogen af de strategier, som er uda…

HISTORISK SVINESTREG TIL FLYGTNINGEKRISEN OG VERDENS FATTIGE

30. september 2015

news_image
Ikke siden 2. verdenskrig har der været så mange mennesker på flugt på grund af krig og uro i en lang række lande. Alligevel vil Venstre med finansloven for 2016 skære 2.3 milliarder kroner på bistanden til verdens flygtninge og fattige. Lægger man udgiften til den historiske flygtningekrise, der også har ramt Danmark, bliver besparelsen på 5.8 milliarder kroner.  Netop fordi at udgiften til flygtninge i Danmark til næste år stiger til 3.5 milliarder. kroner. Det er et historisk lavpunkt og et blodblad af …

HVOR ER SILKEBORG ERHVERVSSTRATEGI PÅ VEJ HEN?

24. september 2015

news_image
Silkeborg Kommune skal være attraktiv når iværksættere skal afprøve deres ideer. Den nye erhvervsstrategi skal derfor tage afsæt i de erfaringer, der er opbygget igennem årtier, koblet med nye klare ambitioner om at blive endnu bedre indenfor iværksætteri og produktion. Den nye erhvervsstrategi sætter gode mål, men glemmer egne resultater fra udviklingsparken på Ferskvandcentret (FVC), der er gået i glemmebogen. Netop FVC har de sidste to årtier været stedet, hvor nye virksomheder og iværksættere er blevet…

KÆMPER MOD BESPARELSER PÅ REGIONSHOSPITALET I SILKEBORG

28. april 2015

news_image
Blandt de forslag, som regionen mandag præsenterede, er blandt andet nedlæggelsen af to medicinske sengeafsnit, nedskæring af akutklinikken og et farvel til akutlægebilen i Silkeborg. Det er forslag, som allerede nu møder stor modstand blandt borgere og lokalpolitikere, lyder det fra Rune Dreier Kristensen: Se indslag her: LINK

MERE DIALOG MED KLUBBER OG BRUGERE OM FREMTIDENS SØBADE

15. marts 2015

news_image
Venstre og SF foreslår alternative placeringer til det oplæg om søbade som SMT (Silkeborg Motion og Triatlon) er kommet med i et samarbejde med Årstidernes Arkitekter. Et flot oplæg fra SMT, der ikke skal blive en parentes i en politisk debat. SMT har i deres oplæg præsenteret en vision for Østre Søbad ved Almindsø, og hvordan et fremtidigt søbad kan komme til at se ud. Det er derfor ikke et oplæg, der er et enten eller, men en nødvendig diskussion af, hvordan vi kan indrette vores søbade og indtænke welln…

MEGA VINDMØLLER HØRER IKKE HJEMME I SILKEBORG KOMMUNE

26. januar 2015

news_image
Netop nu arbejdes der med to vindmølleprojekter påAunsbjerg og Marsvinslund. Vindmøllernes størrelse bliver fra 130 til 150 meter høje. Spørgsmålet er om vindmøller af den størrelse hører hjemme i Silkeborg Kommune, hvor der er ganske fåområder uden stor afstand til beboelse? Svaret er nej! Udfordringerne med mega vindmøller er blandt andet støjgener, skyggekast og sundhedsrisici.  Undersøgelser har påvist, at der er sammenhæng med støjgener fra vindmøller og stressymptomer, søvnproblemer, hovedpine og t…

DER GIK RELIGION I SAGEN OM PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET

20. januar 2015

news_image
Den politiske håndtering af sagen om parkeringskælder under Torvet har splittet byen i en sådan grad, at tilliden har lidt et knæk, og bevist, at der ikke er plads til en åben diskussion - når facit er afgjort på forhånd. Alene den kendsgerning, at borgmester og viceborgmestre ikke ønsker at få Jyske Banks forslag til en parkeringskælder behandlet i byrådet, har kortsluttet den demokratiske proces. Jyske Banks projekt vil med ét stoppe den voldsomme uenighed, der er om etablering af parkering under Torvet…

VI MÅ ALDRIG SÆLGE TORVET

16. december 2014

news_image
Af byrådsmedlem Rune Dreier Kristensen og formand for LO Silkeborg-Favrskov Viggo Thinggaard I debatten om underjordisk parkering er bølgerne gået meget højt, men problemet er, at når man står i bølgernes brølen, kan man ikke høre, hvad andre siger. Det er det, der er sket. Torvesagen er blevet en skyttegravskrig, hvor man ikke lytter til argumenter, men i stedet trækker de store linjer: Tilhængerne vil have bilerne væk fra byens bedste pladser og ned under jorden, og modstanderne frygter forretningers…

KULTUR I BYRUMMET

13. november 2014

news_image
1 million kroner er ekstra afsat fra 2015 og frem til at understøtte Silkeborgs kulturinstitutioner. Socialdemokraterne vil gerne, at der – med satsningen – lægges vægt på at bringe kulturen ud i byrummet, og stille Museum Jorn og Museum Silkeborg overfor den opgave, at aktiviteter ikke alene skal fylde kommunens kulturinstitutioner, men også præge byen, havneområdet og lokalområderne. - Vi skal udvikle på vores kultur, og bringe Jorn (Museum Jorn) og jernalderen med Tollundmanden (Museum Silkeborg) i spi…

Få dette feed  RSS