Rune Kristensen - Nyheder

KNASTER I KOMMUNEPLAN 2017-2018

9. april 2017

news_image
Høringsperioden for Kommuneplan 2017-2028 er overstået, og det står klart, at der er en række tydelige knaster, der skal undergå seriøse overvejelser og andre skal tages ud. Planen dækker over forslag til en bedre udvikling af lokalområderne, forslag til en ny motorbane i Hårup, og en højere prioritet af de borgere og virksomheder, der er bosat i kommunen.   Vækst og udvikling fylder rigtig meget politisk i Silkeborg Kommune, og ikke alle steder er der sammenhæng mellem det politiske ambitionsniveau, og…

MARIENLUND PLEJECENTER HAR BUDT DE FØRSTE BEBOERE VELKOMMEN

4. april 2017

news_image
I sommeren 2013 blev der taget hul på idefasen til Marienlund Plejecenter. Lørdag den 4. marts 2017 var dagen, hvor de første to beboere, ægteparret Tage og Doris Sørensen kunne træde over dørtærsklen til deres nye hjem. De blev budt varmt velkommen med blomster af næstformand for Ældre- og Handicapudvalget Rune Dreier Kristensen.   Marienlund består af i alt 120 boliger, hvoraf 96 boliger er plejeboliger og 24 boliger er til udviklingshæmmede. I weekenden d. 4. til 5. marts flyttede beboere fra Ballelun…

TILBAGE PÅ SPORET MED HAL DISKUSSIONEN I SILKEBORG KOMMUNE

19. januar 2017

news_image
Debatten kører på livet løs om renovering af eksisterende haller og udbygning af nye. Behovet er stort, men vi skal tilbage på sporet i diskussionen omkring nye og eksisterende haller i Silkeborg Kommune - inden debatten løber helt af sporet. På Kultur-, Fritid-, og Idrætsudvalgets møde i august 2016 blev Halanalysen debatteret og godkendt. Her blev grundstenen lagt for placering af to nye haller i Gødvad og Hvinningdal. Gode beslutninger, der i den grad er et løft til de to lokalområder, der er udfordre…

JA TAK TIL SAMARBEJDE OM MULTIARENA OG NYT SVØMMECENTER

9. januar 2017

news_image
Nu har den lokale svømmeklub – i to artikler i Midtjyllands Avis – ikke ligefrem haft Ja hatten på. Svømmeklubben har stillet sig tvivlende overfor fordele og perspektiver ved at samarbejde omkring en Multiarena, og pointeret, at Svømmecenteret har den mest gennemarbejdede økonomi. Her er jeg nødt til at sige stop. Ingen af projekterne går i nul og er fuldt finansierede. Svømmeklubbens forslag står med et lånebehov på 100 mio. kr. og folkene bag Multiarenaen kommer frem til et lånebehov på 60 mio. kr. Je…

ET KOMIST POLITISK ÅR I DANSK POLITIK

27. december 2016

news_image
Det har været et komisk politisk år i dansk politik. Vi har oplevet, at regeringens parlamentariske grundlag - i den borgerlige lejr – ikke ville snakke med Statsministeren - og truede ved flere lejligheder med at vælte ham. Resultatet blev, at dem der ikke ville - blev en del af Regeringen! Spændingen om Regeringen og Finansloven, der så ud til at ville revne indenfor nogle dage, er for længst overstået. Tilbage står et politisk år, hvor uligheden og utrygheden har fået fat i vores samfund, og hvor det…

MULITIARENA PÅ SØHOLT

24. august 2016

news_image
Behovet for nye svømmefaciliteter er stort, men hvis der – i Silkeborg Kommune – skal skabes en løsning med nye svømmefaciliteter, der ikke kun løser behovet for mere svømmetid og bedre faciliteter til børnefamilier og klubber, skal der tænkes ud af boksen.   Forslaget om en Multiarena på Søholt indeholdende svømmefaciliteter, cykelbane, skydeanlæg, bueskytteanlæg, minigolf, træningsfaciliteter og mere halgulv til de klubber, der nu føler sig presset ud af de eksisterende haller på Søholt, er den rette v…

FÆRRE SKAL FLYTTE LANGT NÅR DE SKAL PÅ PLEJECENTER

3. august 2016

news_image
Netop nu er Plejeboligplanen og Det gode Hverdagsliv på plejecentrene i høring indenfor ældreområdet i Silkeborg Kommune. Plejeboligplanen har de seneste dage givet anledning til et par kommentarer i avisen. Det er derfor vigtigt at slå fast, at i og med at vi lever længere, og at der de kommende år kommer en ret stor stigning i antal af personer over 80 år, er det den Socialdemokratiske tilgang, at der ikke er behov for at nedlægge eller lukke plejehjemspladser. I Plejeboligplanen er der opstillet konkre…

INTET KONKRET FRA LANDBRUGET

26. februar 2016

news_image
At landbruget kritiserer min modstand mod landbrugspakken er ikke overraskende. Mit standpunkt er, at landbrugspakken ændrer på de fremskridt, der er sket siden vandmiljøplan 1 blev lanceret i 1989, der med de efterfølgende vandmiljøplaner 2 og 3, har haft det hovedformål at forbedre vandkvaliteten i vores åer og søer, men der er fortsat plads til forbedringer. I et læserbrev fra formanden for Landboforeningen Midtjylland, Frede Madsen, bliver jeg beskyldt for ikke at bruge tid på at sætte mig ind i landbr…

LANDBRUGER HAR FÅET DERES MINISTER - SILKEBORG FÅR FLERE OVERSVØMMELSER

18. februar 2016

news_image
Det er historisk og uden sammenligning, at én minister toner klart i forhold til et interesseområde, som det er sket med Eva Kjer Hansen (Venstre) til fordel for landbruget. Et af hovedproblemerne for Silkeborg Kommune bliver forslaget om hurtigere afledning af vand fra marker til åer og vandløb, der vil øge presset på Gudenåen endnu mere. Det handler om den kommende landsbrugspakke, hvor Landbrugets interesseorganisationer har fået deres forslag til en lempeligere lovgivning skrevet direkte ind, så det bl…

ET JA PÅ TORSDAG - TIL OMDDANNELSE AF RETSFORBEHOLDET - ER VIGTIGT

29. november 2015

news_image
De store fortællinger om Europa, om sammenhold og visioner mellem landene i EU, er de seneste 10-15 år forsvundet. Vi har mistet en generation politikere, som Francois Mitterand, Helmut Kohl og mange flere, der oplevede 2. verdenskrig, og derfor forstod vigtigheden af at udvikle tætte relationer, politisk, kulturelt, socialt og økonomisk mellem landene i Europa, som midlet til at løse nuværende og fremtidige konflikter. I dag er EU og Europa efterladt i en usikker situation. Nationalismen er strømmet ind …

Få dette feed  RSS