Min Politik

Kultur, Fritid og Idræt

Igennem hele livet lever vi for at få et godt liv sammen med familie og venner, i fritiden og på arbejde. Hvor både fællesoplevelser interessen for sport, kultur, foreningsliv bærer én igennem et sundt og aktivt liv. Det er store ord - men min ambition.

I Silkeborg Kommune har vi et stærkt foreningsliv og kulturinstitutioner, der bringer store oplevelser ind i vores tilværelse.

Jeg er stor fortaler for at styrke opbakningen til foreningslivet og  vi har et stærkt kultur- og idrætsliv. Det handler om at investere i faciliteter, der skaber gode rammer for at kunne støtte op om vores foreninger og give dem muligheder for at flest mulige kan dyrke deres passion om det er i naturen, den lokale hal eller med kunst og kultur.


Bæredygtig omstilling og investering i gode job og uddannelse

Den grønomstilling og klimatilpasning skal være ambitiøs og konkret. I Silkeborg Kommune er den største CO2 belastning fra privatbilisme (36 procent). Derfor skal den bæredygtig omstilling i Silkeborg betyde:

  • At der etableres 100 nye lade standere til elbiler.
  •  At det er gratis at parkere med elbil.
  • At det skal gøres mere attraktiv at tage cyklen og dermed investeres i bedre cykelstier.
  • At et sundt og godt liv tænkes sammen med den bæredygtige omstilling.

Den bæredygtige omstilling skal handle om at investere i mennesker, der skal have det mål, at sikre flere og bedre job. Silkeborg Kommune skal igennem investeringer i byggeri og bæredygtig certificering, garantere ordentlige løn- og arbejdsforhold, der samtidig løfter det vigtige fokus, at flere unge får en uddannelse. At vi alle bliver bedre uddannet.


Forsat udvikling i Silkeborg Kommune

Mange glemmer at udviklingen for 10 år siden var gået i stå og handelslivet gik den forkerte vej. Butikker lukkede og på de mest bynære pladser parkerede vi bilerne. Derfor står jeg bagved den satsning, der handler om at gøre Silkeborg Kommune attraktiv. At vi investerer i vores byer og gør dem mere levende og spændende. Det handler om, at vi har levende byer og masser af aktivitet, der gør det spændende både for os der bor her, og de mange der kommer på besøg.

Silkeborg er blevet et langt mere attraktivt sted at bo. Derfor skal der investeres i skoler og daginstitutioner, så velfærdsområderne kan følge med udviklingen.

Du kan læse meget mere om min politik under min Blog.