Skift i debatten om indvandrere og efterkommere er velkomne

Skrevet af Rune Kristensen - 2021-06-22 23:46:40

Debatten om indvandrere og efterkommer trænger til at blive nuanceret og målrettet der, hvor den høre hjemme.

I en ny undersøgelse fra Kraka viser det, at næsten 9 ud af 10 efterkommere af indvandrere bidrager præcis lige så meget til det danske samfund som andre danskere.

Jeg kan konstatere i mit eget arbejde, at der er rigtig mange brancher, der ikke vil fungere, hvis efterkommere og indvandrer ikke var aktive på arbejdsmarked. Det er dagens virkelighed indenfor det danske arbejdsmarked, der i stor stil beskæftiger mange med forskellige etniske baggrunde.

Undersøgelsen rammer også ned på et ømtåleligt emne, der handler om at en af integrationsudfordringerne skyldes, at mange efterkommere har lavtlønnede jobs, imens etniske dansker hiver en højere løn hjem. Det betyder helt konkret, at der indenfor lavtlønnede jobs er større usikkerhed om ens ansættelse, flere deltidsjob og timelønnede og færre faste stillinger.

Fokus i den kommunale indsats skal derfor være på de grupper, der ikke er en aktiv del af arbejdsmarked. Her skal der sættes ind, og det er her, fokus skal være.

Undersøgelsen fra Kraka giver stof til eftertanke. Integration lykkedes i stor stil og jeg vil derfor hilse en anden debatkultur og mere humanistisk tilgang velkommen. Lads os fokuserer der, hvor problemerne er, og ikke på hele gruppen.

Vi skal holde fast i den demokratiske samtale. At vi er et land, hvor vores demokrati også hænger sammen med vores historie. Den bedste integration er at få en uddannelse og et job. Fokus i den kommunale indsats skal derfor være på de grupper, der ikke er en aktiv del af arbejdsmarked. Her skal der sættes ind, og det er her, fokus skal være.

Del denne blog på SoMe: