Silkeborg Vartegn

Skrevet af Rune Kristensen - 2021-08-03 20:38:01

Google kan bruges til rigtig meget, og sommerens debat om Silkeborgs vartegn kræver også lidt fakta på, hvad vi søger på internettet. Ved at google Silkeborg vartegn kommer Papirtårnet ikke i nærheden af top-10. Heller ikke Visit Silkeborgs egen top-10 har Papirtårnet med. Derimod kommer både Hjejlen, Museer, Jysk Park, Torvet, Det gamle rådhus, Asger Jorn, Tollundmanden og naturen helt i top på, hvad der er attraktivt i Silkeborg.

Jeg har ikke noget imod, at borgmesteren fremhæver Papirtårnet. Det er den endegyldige manifestation af den vækststrategi og målet om at være erhvervsvenlige, der har præget borgmesterens visionen for Silkeborg Kommune.

For mit vedkommende er det ikke i sig selv målet at bruge så meget energi på vækst og udvikling, når det helt overordnede mål som byrådspolitiker er at skabe de bedst mulige rammer for et godt liv, hvor der både er gode velfærdsinstitutioner, mulighed for job og uddannelse samt et bredt sport- og kulturudbud lokalt og i Silkeborg by.

Debatten om Silkeborgs vartegn handler i virkeligheden om, hvad der skal være visionen og fremtiden for Silkeborg. Spørgsmålet er altså, hvad der er holdningen blandt borgerne.

Rigtig meget er sket siden kommunesammenlægningen i 2007. Motorvejen har gjort Silkeborg attraktiv og infrastrukturen i byen har de senere år fået en løft og er forsat under udvikling. Vi har fået nyt et stadion, en attraktiv bymidte, naturen er kommet i centrum og vi har fået endnu flere idrætstilbud med fokus på kajak, løb, mountainbike, håndbold, fodbold trail, etc. Alt dette er ikke kommet af sig selv, men netop fordi vi har et enormt engagement indenfor sport og kultur i Silkeborg Kommune.

Jeg hilser derfor en debat velkommen, der sætter fokus på fremtidens Silkeborg Kommune.

At den forsatte udvikling ikke skal være styret af et mål om bare at blive flere borgere, men en udvikling, hvor borgerne og politikerne i fællesskab sætter rammerne og visionerne.

Silkeborg vartegn er derfor ikke et højhus, men et stærkt fællesskab og stolthed over vores by og kommune.

Del denne blog på SoMe: