Silkeborg skal være fremtidens velfærds by

Skrevet af Rune Kristensen - 2021-09-16 13:53:21

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at alle har råd til at bo, både i Silkeborg og i de omkringliggende lokalsamfund. Det kalder vi et mål om boliger til alle generationer og lønindkomster.  

Det er en vision om at børn, unge, voksne og ældre har mulighed for at leve hverdagen i lokalsamfundet og hvor der arbejdes med helhedstænkning når målet om  nye og bedre rammer skabes. 

Vi skal tænke i helheder og ikke i isolerede lokalplaner, der skal være til gavn for alle og med rod i værdier om fællesskab og bæredygtighed - som skal gøre Silkeborg til et særligt sted at bo.  

Vores samfundsmodel bygger netop på et stærkt fællesskab, som styrkes, når vi bor blandet på tværs af etniske, sociale og økonomiske skel. Det betyder, at vores børn går i skole sammen, at vi dyrker idræt i den lokale klub og møder hinanden i hverdagen. 

Sammenhængskraften styrkes, når vi bor side om side med mennesker, som ikke nødvendigvis er, som vi selv. Det kalder på en holdbar bolig strategi, der har det mål at udvikle boligområder, der understøtter sammenhold, fællesskab og gode velfærdløsninger.  

Dette hænger tæt sammen med at skabe levende lokalsamfund og udvikle dem med respekt for det miljø og den kultur der er.  

Vi vil arbejde for Socialdemokratiske principper om udvikling af vores lokalområder, hvor målet er: 

At 15-25 procent skal være almene boliger 
At der er boliger til generationer og lønindkomster 
At arkitekturen og udformningen er varierede og bæredygtighed er et grundvilkår 
At der skabes overblik og sammenspil mellem velfærdsinstitutioner, befolkningssammensætning og infrastruktur 
At udarbejdelse af en lokalplan sker i sammenhæng med området 

Principperne skal sikre, at vi udvikler med fokus på at skabe holdbare løsninger og boliger til alle. Samtidig ser vi, at en stærk boligstrategi skal være med til at understøtte de lokale velfærdsløsninger.  

Socialdemokratiet vil arbejde for, at der overalt i kommunen er en god blanding af ejerboliger, andelsboliger og private og almene lejeboliger. Netop de almene familieboliger er spekulationsfrie boliger og hvor huslejen ikke er markedsbestemt. Det gør at huslejen er på et rimeligt niveau, og at familier med almindelige indkomster kan få en lejebolig i passende størrelse også i de attraktive dele af kommunen. 

 I Socialdemokratiet vil vi derfor udnytte planlovens bestemmelser, og arbejde for at der i alle nye lokalplansområder skal være mellem 15-25% almene boliger. Det giver sammenhængskraft i kommunen, og gør det muligt for byens almene boligorganisationer at bygge i alle dele af kommunen. De næste konkrete projekter hvor principperne og målet om almene boliger skal arbejdes ind er, omkring Banearealet og Eriksborg.  

 

Det kalder vi et mål om boliger til alle generationer og lønindkomster, som skal gør Silkeborg til et endnu bedre sted at bo.  

 

Vi tør stille krav til, hvordan udvikling skal foregå.   

Skrevet af Rune Kristensen, Dorthe Jensen og Kim Barslund. Byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune


 

Del denne blog på SoMe: