Nye visioner og mål - Silkeborg 2.0

Skrevet af Rune Kristensen - 2022-09-19 21:26:43

Strategien og den politiske vision, der har defineret udviklingen af Silkeborg by siden 2010, er afsluttet.

Den brændende platform byrådet dengang stod i - med finanskrise, faldende skattegrundlag og stagnation i antallet af borgere - blev startskuddet til det, som det daværende byråd besluttede: En ny vision for udviklingen af Silkeborg Kommune.

Målet var at øge bosætningen, tiltrække nye virksomheder og by fortætte for at skabe grundlaget for en levedygtig handelsby.

At løse en række infrastruktur-problemer. At etablere et nyt Søholt med et nyt fodboldstadion, modernisering af midtbyen med parkeringskælder under torvet og et nyt moderne Marienlund Plejecenter.

I dag, 12 år efter, er det nu oplagt med en kort status. For hvad er der sket? Ja, Silkeborg er blevet et attraktivt sted bo, og mange virksomheder har etableret sig og skabt arbejdspladser. Den målrettede satsning på byfortætning og investering i Silkeborg midtby har skabt en succes, der har løftet byen og kommunen ind i en ny tidsalder.

I dag står vi med nye udfordringer, som en konsekvens af væksten. En ny brændende platform, nemlig at få styr på kernevelfærden og få sikret gode og ordentlige tilbud til vores børn, unge og ældre. Det arbejde tog et samlet byråd på sig under det netop overståede budgetseminar og ved 1. behandling af budget 2023.

Velfærdsområderne er under et stærkt pres, der dagligt har indflydelse på den kommunale hverdag for medarbejdere og borgere. Visionen om en stærk og god kernevelfærd må dog ikke stå alene.

Vi er en kommune der over de sidste 10 år har defineret et nyt Silkeborg. Hvor der både har været plads til at sikre god velfærd, men også visionære projekter.

Hvad skal der ske de kommende 10 år? Hvordan sikrer vi, at Silkeborg også i fremtiden er en attraktiv by?

Vores vision er, at vi er det byråd, der tager Søfront-projektet på os og får afsluttet de sidste udfordringer med infrastrukturen. Det handler om endegyldigt at fredeliggøre midtbyen og skabe byrum for mennesker og ikke biler.

At vi tør gå med drømmen om at skabe en grøn bypark med plads til byliv, kultur, nyt museum Jorn og outdoor-aktiviteter.

For os handler det om at skabe en ny fremtidig vision i en nutid, hvor vi er udfordret på kapacitet til at rumme byens borgere, men også en nutid hvor vi har brug for nye sigtepunkter. Noget der kan inspirere os alle. Noget vi kan arbejde hen imod. Et projekt som Søfronten rummer så mange perspektiver. Et projekt der skal realiseres sammen med stærke partnerskaber og fonde. Der er så meget mere at give til fællesskabet og til velfærden. Et sted der kan samle og understøtte byens funktioner.

Silkeborg har så meget mere at byde på end kun outdoor.

Skrevet af: Rune Kristensen og Dorthe Jensen Byrådsmedlemmer i Silkeborg (S)

Del denne blog på SoMe: