Naturen skal ikke betale prisen for den grønne omstilling

Skrevet af Rune Kristensen - 2022-08-10 10:01:28

Vi står ved en skillevej. Lige nu bliver der sat turbo på den grønne omstilling, og Silkeborg Kommune har tilsluttet sig DK2020 hvor målet er, at kommunen som geografi skal være C02-neutral. Efter sommer starter de politiske diskussioner om fjernvarme, vindmøller, solceller, flere elbiler etc.

Vi skal bare gøre os én ting helt klart. At det altid har været naturen, der igennem hele vores historie har givet plads for den menneskelige udvikling. Det har betydet afvikling af naturen.

Nu står vi en i energi- og miljø krise og en global opvarmning, der bare indenfor de sidste årtier har ændret temperaturerne og vejrforholdene radikalt.

Det er derfor meget klart. Vi kan ikke forsætte på samme vis og med at prioritere mennesker først. Over de næste 10 år skal vi væk fra fossile brændsler, opføre vindmøller og solceller for at sætte alt produktion i industrien og opvarmning i vores private hjem på strøm.

Prisen for den grønne omstilling skal derfor ikke betales af naturen. Den skal betales af os mennesker.

Danmark er det land i EU, der procentvis har mest opdyrket areal. Over 60 procent af Danmarks areal er landbrug og her skal vi være realistiske om, at der skal frigives arealer til den grønne omstilling. 14 procent udgør veje og bebyggelse. Målet skal være, at vi stiller høje krav til hinanden. Alle større industribygninger skal have solceller på tagene, og alt nybyggeri skal være C02 neutral.

Den grønne omstilling og naturen skal gå hånd i hånd. Pointen er at den grønne omstilling ikke må ske på bekostning af naturen.

I 2020 fastslog en rapport fra det Europæiske Miljøagentur, at Danmark er blandt de dårligste lande i EU til at bevare biodiversiteten. Det blev samtidig anbefalet, at EU-landene skal udvide deres beskyttede naturområder til at dække 30 procent af EU’s arealer i senest 2030. Vi har derfor travlt. Lige nu udgør 22 procent i Danmark af natur og lige omkring 10 procent er beskyttet natur.

Efter sommer skal miljø- og klima udvalget komme med en række anbefalinger til byrådet om, hvordan Silkeborg Kommune som geografi kan blive C02-neutral. Vi har valgt at forpligte os og indgår i DK 2020, der har som mål, at Danmark skal være C02-neutral i 2050. Den ambition skal rykkes frem. Det står klart for alle og allerede i 2030 skal målet være tæt på at være indfriet.

Svaret på den energi- og miljø krise og en global opvarmning, vi står i, er samarbejde. Men også et forpligtigende samarbejde, hvor alle skal levere resultater. Vi skal have et tæt samarbejde med landbruget, erhvervsorganisationer, fagbevægelse og lokalråd og mange flere om at løse den grønne omstilling.

Målet er, at den grønne omstilling og naturen er hinandens forudsætninger og skal gå hånd i hånd.

Del denne blog på SoMe: