Mangel på arbejdskraft: Det er nu vi skal handle lokalt

Skrevet af Rune Kristensen - 2021-10-16 08:11:15

Ledigheden i Silkeborg Kommune var ved senest opgørelse på 2,6 procent og faldende. Konsekvensen er at der er stor mangel på arbejdskraft indenfor langt de fleste velfærdsområder og det private arbejdsmarked.  

Vi forslår derfor, at der skal gøres noget lokalt for at hjælpe de virksomheder og velfærdsområder, der mangler arbejdskraft.   

Behovet for at drøfte lokale initiativer er vigtig efter at der på landsplan er indgået en aftale. Vi vil derfor forslå at der tages initiativ til lokale trepartsforhandlinger, og til at opfordre arbejdsmarkedsudvalget til at tage de nødvendige politiske tiltag, der kan følge op på den centrale aftale. Det er afgørende nødvendigt, at vi gør noget. Det skylder vi de virksomheder og velfærdsområderne, der her og nu står og mangler arbejdskraft.   

Trepartsforhandlingerne bør suppleres med et mere bredt samspil om at finde løsninger. Et samspil, der omfatter kommune, jobcentret, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne.   

 I budgetforliget for 2022 er vi enige om at styrke indsatsen for at få flere unge i erhvervsuddannelse, men det er en langsigtet proces, som ikke afhjælper problemet med mangel på arbejdskraft her og nu.   

Derfor må vi tænke mere bredt for at hjælpe de brancher og velfærdsområder, der har problemer. Her spiller erhvervsskolerne en vigtig rolle med tilbud, der kan sikre arbejdskraft med de kompetencer, der er behov for.  

Med den lave ledighed har vi også en ekstraordinær chance for at få unge på kanten af arbejdsmarked, fleksjobbere, kontanthjælpsmodtagere og handicappede, i job. Desuden kan løntilskudsjobs og nytteindsats i højere grad målrettes de virksomheder, der står og mangler hænder. Her kan der blive tale om oprettelse af mentorordninger, der kan bidrage til at fastholde de pågældende i jobbet.   

Helt centralt er det, at der er fokus på et rummeligt arbejdsmarked og vil være med til at skabe mere arbejdskraft. Det er i sig selv vigtigt, at handicappede og fleksjobbere bliver en del af ordinære arbejdsmarkedet.  

Vi er klar til at finde løsninger.  

Skrevet af Helle Gade, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune og Rune Kristensen, medlem af byrådet for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune 

Del denne blog på SoMe: