JORDVARME, VARMEPUMPER OG FJERNVARME SKAL SPILLE EN STØRRE ROLLE

Skrevet af Rune Kristensen - 2022-01-30 17:15:20

Prisen på gas og el har givet grobund for en debat om den kollektive varmeforsyning i Silkeborg Kommune. Debatsiderne i både lokalaviser, Midtjyllands Avis og på de sociale medier viser, at tiden er moden til en ny diskussion om udviklingen indenfor vores varmeforsyning.

På ganske kort tid er forsyningssikkerheden blevet en anden. Vi har oplevet en periode med mindre vind til vindmøllerne og mindre vand i de norske elve. Forholdet til Rusland har også vist hvor sårbar situationen er når vores afhængighed af lande, der kan bruge efterspørgslen på gas, som våben i en konflikt, stiller forbrugerne i de danske kommuner i en meget uholdbar situation.

Det, der er vigtigst for forbrugerne, er sikkerhed og tryghed omkring priserne. Ikke bekymringer om hvor stor den næste regning potentielt kan blive. Derfor er det også den politiske opgave at skabe tryghed og sikkerhed for forbrugerne. Det handler om næste skridt i udviklingen af den kollektive forsyning og brugen af mere grønne energikilder.

Varmebehovet i Silkeborg Kommune er i dag, at 49 % af boligejerne modtager fjernvarme, 25 % naturgas, 11 % olie og 15 % biomasse og elvarme mv.

Målet er, at både den kollektive fjernvarme og brugen af varmepumper samt jordvarme skal stige. Det betyder, at vi skal have en plan for hvordan både flere lokalområder kan komme på den kollektive varmeforsyning og hvordan udbredelsen af varmepumper samt jordvarme kan blive øget over de kommende år.

I overskrifter handler det om:

  • At udbrede fjernvarme til nye byudviklingsområder
  • At konvertere naturgasområder til fjernvarme
  • At ændre varmeproduktionen på varmeværker til ikke-fossile brændsler og teknologier
  • At benytte de kommunale ejendomme som springbræt til en konvertering af naturgasområder
  • At udbrede brugen af varmepumper og jordvarme

Derfor hilser jeg det meget velkommen, at der er et stort ønske om at få en mere strategisk planlægning indenfor hele varmeforsyningsområdet. At det er nu, at vi både som politikere, men også i dialogen med Silkeborg Forsyning, skal levere løsninger på hvordan varmeforsyningen til borgerne i Silkeborg Kommune kan udvikles.

Her vil forskellige bud komme på banen, men målet er det samme. At vi skal skabe sikkerhed omkring vores varmeforsyning og tryghed omkring priserne til opvarmning af boligen.

Del denne blog på SoMe: