God velfærd for borgerne handler også om fokus på medarbejderne i Silkeborg Kommune

Skrevet af Rune Kristensen - 2021-11-01 10:12:06

Lige nu køre debatten om rekruttering af arbejdskraft til velfærdsområderne – jeg ønsker at gribe fat et andet sted. Vi skal starte der hvor det handler om at skabe bedre forhold for de medarbejdere der er ansat. God velfærd hos borgerne handler også om medarbejdernes trivsel, om det er på skoler, daginstitutioner, plejehjem eller på rådhuset.  

Netop rekruttering af medarbejdere handler om at prioritere de ansat og sikre dem et godt arbejdsmiljø - hvor der er fokus på uddannelse. Et skift der handler om bedre fastholdelse, gode rammer for et godt arbejdsmiljø og hvor der er fokus på helt grundlæggende opfølgning og kompetenceudvikling. 

Det er vigtigt, fordi der de kommende år ikke er nok hænder til at løse de mange opgaver der er på arbejdsmarked. Derfor skal der sættes ind netop for at sikre god velfærd. 

Ønsket er ikke grebet ud af det blå. Ved sidste Trivselsundersøgelse i Silkeborg Kommune havde kun 52 procent indenfor det sidste år deltage i en medarbejdere udviklingssamtale. Det er i min optik ikke godt nok og måske skal næste skridt være, at der sendes et politisk signal, der handler om at samtalerne skal prioriteres. Det er vigtigt for medarbejderne og det er vigtig for udvikling af Silkeborg Kommune som arbejdsplads. 

Et andet område, der også halter bagefter, er fokus på uddannelse. Kun 50 procent af medarbejderne har en kompetenceudviklingsplan i Silkeborg Kommune og heraf oplevede 61 procent, at de kun delvist eller i lav grad kan deltage i eftervidere uddannelse.  

Min politiske ambition er at alle medarbejdere både har en plan for uddannelse og at der er muligheder for at tilegne sig nye færdigheder. Det er helt centralt for at udvikle velfærden og borgerne Silkeborg Kommune. Det kræver et nyt politisk flertal og en ny borgmester. 

Del denne blog på SoMe: