FORSKELLENE I DANSK POLITIK ER TRUKKET OP MED PAPE

Skrevet af Rune Kristensen - 2022-08-24 22:48:56

Modsat tidligere borgerlige ledere, så er Søren Papes kandidatur til statsministeriet et opgør med den midtsøgende politik, der har præget højrefløjen.

Udspillet fra de Konservative til en ny skattepolitik lægger ikke skjul på, hvem der skal have mere. Det er dem, der allerede har de højeste indtægter og har arvet betydelige formuer.

Vi har hørt det før fra de Konservative. Topskatten er forkert og handler mere om misundelse. Den konservative 2030-plan vil afsætte 9,7 milliarder kroner til helt at afskaffe topskatten i 2030, men endnu mere ideologisk vil de Konservative også bruge 4,2 milliarder kroner til at afskaffe arveafgiften og generationsskifteskatten, der er en foræring til de ganske få familier med de allerstørste formuer.

Finansieringen i toppen skal ske ved at skære i ydelserne til dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og studerende. Ikke på et område viser udspillet, at man ønsker at balancere socialt, men sigter derimod klart imod, at dem der i forvejen har det svært med at få økonomien til at hænge sammen, skal have mindre.

Med udspillet fra de Konservative er ideologierne i dansk politik igen blevet tydelige. Højredrejningen åbner igen kampen om velfærdssamfundet og om en lige- og social fordeling af samfundets goder.

Vi har i Danmark ikke brug for en fornyet klassekamp og mere af det vi i 00’erne så fra Liberal Alliance og den borgerlige liberale tænketank CEPOS. Vi har brug for at sikre en ordentlig social- og økonomisk fordeling af samfundets goder, og en balanceret vækst mellem land og by.

Danmark skal ikke være et klassedelt samfund - men et rigt samfund, hvor alle har lige muligheder for at lykkes i livet – uanset om du er født på Resedavej eller på Sølystvej.

Del denne blog på SoMe: