Den grønne omstilling og opkvalificering

Skrevet af Rune Kristensen - 2022-01-03 09:09:50

Den grønne omstilling handler om klimaet og den stigende globale opvarmning, hvor virksomhederne kan blive mere klimavenlige og udlede mindre udledning af Co2. Det kræver at virksomhederne har den nødvendige arbejdskraft og hvor behovet for flere faglærte kun bliver større.

En rapport fra vismændene peger på, at mange af dem, der kommer til at miste deres job, vil være gode kollegaer som står uden uddannelse og med forældede kompetencer. Derfor er der brug for markante uddannelsesløft og der skal skues op for opkvalificeringen med de håndtag, vi har, for at sikre, at vi kommer i mål.  

Et fokus på at løfte alle godt igennem den grønne omstilling skaber tryghed og sikkerhed. Det fokus skal vi være fælles om at løfte. Virksomhederne skal satse på uddannelse og Silkeborg kommune skal i indsatsen målrette uddannelse der støtter op om den grønne omstilling.  

Fremtidens arbejdsopgaver kræver nye kompetencer både når der skal udvikles, men i lige så høj grad til drift og vedligeholdelse: VVS´ere, der skal skifte oliefyr, montører, industriteknikere og smede, der kan rejse nye havvindmøller. Tømrere, murere, elektrikere, der i fællesskab skal energirenovere bygningsmassen. Især i bygge- og anlægsbranchen og industrien vil mange job være faglærte.  

Virksomheder der satser på den grønne omstilling, vil efterspørge faglært arbejdskraft, hvilket betyder at der skal satses på nye kompetencer. Ikke kun for virksomhedernes skyld men også for medarbejderne, således at de ikke efterlades på perronen.  

Vores budskab til virksomhederne er at satse målrettet på opkvalificering. Sikre at medarbejderne har de rette kvalifikationer til nye arbejdsopgaver. Det er til gavn for fremtidens arbejdsopgaver og dermed til at sikre virksomhedernes fortsatte bæredygtige vækst.  

Om kort tid vil politikerne på Christiansborg diskutere klimaafgifter, der skal understøtte den grønne omstilling. Vores budskab er derfor at bruge det nye år 2022 til at lave målrettede planer. Både i Silkeborg Kommune og blandt virksomheder, til at sikre en vej der styrker den grønne omstilling og målet om klimaneutralitet. Den handler blandt andet om styrke medarbejdernes kompetencer og sikre den langsigtede opbakning til den grønne omstilling. 

Skrevet af:

Rune Kristensen, Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg. Formand for Klima- og Miljøudvalget

Dorthe Jensen, Byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg. Formand for Arbejdsmedudvalget.

Del denne blog på SoMe: