Danmark er i ubalance på kulturområdet

Skrevet af Rune Kristensen - 2021-09-22 08:22:55

I de seneste år har decentralisering fyldt meget i den politiske debat, både i tale og handling, men vi kan konstatere, at der stadig er en stor skævvridning på museumsområdet. Ikke i forhold hvor museerne er placeret, men i relation til den økonomi, de tildeles.

Naturligvis er museer forskellige og kræver forskellig statslig støtte, men vi ser flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende fordeling.

Derfor undrer det os, at der nu er gået over et årti, siden man forberedte arbejdet med at finde en model, der kan tildele økonomi til landets museer ud fra objektive kriterier, uden at der er landet en aftale.

I dag bygger tildelingen af økonomi på et system, der er endt med at være uigennemskuelig, og hvor politiske beslutninger med årene ikke har gjort det bedre.

Vi er stærke fortalere for, at vores kunstmuseer og lokalhistoriske museer skal kunne gennemskue den økonomi, de får, som skal være på baggrund af objektive kriterier. Vi stiller derfor et stille spørgsmål: Hvorfor er man på Christiansborg ikke kommet i mål med denne opgave?

Vi er i Silkeborg stolte af vores museer. Et konkret eksempel er Museum Jorn, der har løftet en enorm opgave omkring formidling til alle aldersgrupper og ved konstant at vise Asger Jorns relevans i den tid, vi lever i – og samtidig får museet brugt kunsten til at skabe debat. Vores påstand er, at hvis Museum Jorn havde ligget i Storkøbenhavn, havde stedet fået et tocifret millionbeløb i tilskud og ikke den ene million, som i dag er virkeligheden.

Til sammenligning får Louisiana 32. mio. kr., Arken 31. mio. kr. og Ny Carlsberg Glyptotek 27. mio. kr. Vi vil derfor opfordre til, at man tager denne problematik alvorlig. Kultur er ikke kun noget, der sker i København, men både noget, der foregår i Skagen, Silkeborg, Herning og resten af landet.

En ældre opgørelse viser, at museerne i hovedstaden i gennemsnit får 126 kr. i tilskud per besøgende, mens tilskuddet til besøgende på museer i resten af Danmark ligger på 42 kr.

Det er hverken fair eller rimeligt for det Danmark i balance, der også handler om at sikre et levende og aktivt kulturliv i hele landet, og hvor museerne skal kunne se, at de reelt får et tilskud fra staten, der beror på objektive kriterier – og honorer den kæmpe opgave, man også løfter uden for hovedstadsområdet.

Skrevet af Rune Kristensen og Johan Brødsgaard, Byrådsmedlemmer i Silkeborg Kommune for HHV. Socialdemokratiet og Radikale Venstre

Del denne blog på SoMe: