Blog

Drewsensvej Vest - det bliver nødvendigt

Drewsensvej Vest - det bliver nødvendigt

Trafik I over 10 år er der blevet arbejdet med en overordnet plan for infrastrukturen i Silkeborg. Den skal tilbage på sporet for at få løst de trafikale udfordringer i Silkeborg.
Mangel på arbejdskraft: Det er nu vi skal handle lokalt

Mangel på arbejdskraft: Det er nu vi skal handle lokalt

Ledigheden i Silkeborg Kommune var ved senest opgørelse på 2,6 procent og faldende. Konsekvensen er, at der er stor mangel på arbejdskraft indenfor langt de fleste velfærdsområder og det private arbejdsmarked. Vi foreslår derfor, at der skal gøres noget lokalt for at hjælpe de virksomheder og velfærdsområder, der mangler arbejdskraft.
Danmark er i ubalance på kulturområdet

Danmark er i ubalance på kulturområdet

Efter 10 år er der endnu ikke fundet en model, der kan tildele økonomi til landets museer ud fra objektive kriterier.
Silkeborg skal være fremtidens velfærds by

Silkeborg skal være fremtidens velfærds by

Vores samfundsmodel bygger netop på et stærkt fællesskab, som styrkes, når vi bor blandet på tværs af etniske, sociale og økonomiske skel. Det betyder, at vores børn går i skole sammen, at vi dyrker idræt i den lokale klub og møder hinanden i hverdagen.
Stærkt fokus på uddannelse og gode løn- og arbejdsvilkår

Stærkt fokus på uddannelse og gode løn- og arbejdsvilkår

Når Silkeborg Kommune udbydes opgaver skal man som borgere ikke være i tvivl om, at der er styr på tingene, og at Silkeborg Kommune ikke er med til at forringe løn- og arbejdsvilkår og dermed socialdumping.
Behov for ekstra grødeskæring

Behov for ekstra grødeskæring

Det er et historisk tidligt tidspunkt og det er også konklusionen fra sommerhusejerne, der citeres i Midtjyllands Avis 4. august. Nok er der kommet regn i juli måned, men ikke i en sådan grad, at det kan begrunde den stigning som kan konstateres i Gudenåen.
Demokratiet tilhører de aktive

Demokratiet tilhører de aktive

Demokratiet tilhører de aktive. Det fik jeg gang på gang tudet ørene fulde af, af det tidligere socialdemokratiske folketingsmedlem fra Silkeborg, Christian Kelm-Hansen. Han havde om nogen et sigte, der handlede om at få engageret alle, der kan og vil, men også med det in mente at huske på dem, der ikke deltager.
Silkeborg Vartegn

Silkeborg Vartegn

Silkeborg vartegn er derfor ikke et højhus, men et stærkt fællesskab og stolthed over vores by og kommune.
Skift i debatten om indvandrere og efterkommere er velkomne

Skift i debatten om indvandrere og efterkommere er velkomne

Fokus i den kommunale indsats skal derfor være på de grupper, der ikke er en aktiv del af arbejdsmarked. Her skal der sættes ind, og det er her, fokus skal være.
Vi skal turde debattere både, hastighed og beskyttelse af naturen

Vi skal turde debattere både, hastighed og beskyttelse af naturen

Vi skal turde at tage debatten om forskellige politiske emner, og det som bliver diskuteret hjemme i stuerne. Igennem rigtig mange år, har der til tider været fokus på hastighed, bådstørrelse, motorstørrelse og hvordan der helt konkret sikres, at der er plads til alle de mange forskellige aktiviteter, der i dag foregår på Silkeborg-søerne.
  • 1 (nuværende)
  • 2