Blog

Nye visioner og mål - Silkeborg 2.0

Nye visioner og mål - Silkeborg 2.0

Hvad skal der ske de kommende 10 år? Hvordan sikrer vi, at Silkeborg også i fremtiden er en attraktiv by?
ENDELØS NUTID

ENDELØS NUTID

Vi lever midt i en krig, der påvirker vores opfattelse af verden. Vi skal derfor lære af historien, da store dele af vores historie bygger på krige og diktatorers beslutninger.
FORSKELLENE I DANSK POLITIK ER TRUKKET OP MED PAPE

FORSKELLENE I DANSK POLITIK ER TRUKKET OP MED PAPE

Med udspillet fra de Konservative er ideologierne i dansk politik igen blevet tydelige. Højredrejningen åbner igen kampen om velfærdssamfundet og om en lige- og social fordeling af samfundets goder.
Naturen skal ikke betale prisen for den grønne omstilling

Naturen skal ikke betale prisen for den grønne omstilling

Vi skal bare gøre os én ting helt klart. At det altid har været naturen, der igennem hele vores historie har givet plads for den menneskelige udvikling.
Kære Udlændinge- og Integrationsminister Kåre Dybvad Bek

Kære Udlændinge- og Integrationsminister Kåre Dybvad Bek

Nu er brevet til til Integrationsministeren sendt . Tak til mine kollegaer i Byrådet, der vil være med til at løfte 19-årige Mariam Abdul Karim sag, som Flygtningenævnet har besluttet skal forlade landet.
MERE SOLENERGI OG VINDMØLLER SKAL SIKRE DEN GRØNNE OMSTILLING

MERE SOLENERGI OG VINDMØLLER SKAL SIKRE DEN GRØNNE OMSTILLING

Den russiske aggression overfor Ukraine har ikke alene sat turbo på ambitionerne for den grønne omstilling. Den har sat en tyk streg under, at vi skal gøre os uafhængige af fossile brændsler og holde fast i målet om CO2 neutralitet i Silkeborg Kommune i 2025.
Klimatilpasning og målet om et renere vandmiljø er i fokus for nyt formandskab i Gudenåkomitéen

Klimatilpasning og målet om et renere vandmiljø er i fokus for nyt formandskab i Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen har konstitueret sig med ny formand Rune Kristensen (A), der også er formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune. Ny næstformand er den tidligere formand for Gudenåkomitéen, Karen Lagoni (A) fra Randers Kommune.
JORDVARME, VARMEPUMPER OG FJERNVARME SKAL SPILLE EN STØRRE ROLLE

JORDVARME, VARMEPUMPER OG FJERNVARME SKAL SPILLE EN STØRRE ROLLE

Vi skal have en plan for hvordan både flere lokalområder kan komme på den kollektive varmeforsyning og hvordan udbredelsen af varmepumper samt jordvarme kan blive øget over de kommende år.
Den grønne omstilling og opkvalificering

Den grønne omstilling og opkvalificering

Den grønne omstilling handler om klimaet og den stigende globale opvarmning, hvor virksomhederne kan blive mere klimavenlige og udlede mindre udledning af Co2. Det kræver at virksomhederne har den nødvendige arbejdskraft og hvor behovet for flere faglærte kun bliver større.
MERE GRØN NATUR I SILKEBORG

MERE GRØN NATUR I SILKEBORG

Nu kan arbejdet gå i gang med at få hjørnet af Borgergade og Sølystvej til at blive omdannet til en bypark - der vil hænge sammen med flere grønne arealer ned til søerne, som vi alle kan bruge.
  • 1 (nuværende)
  • 2
  • 3