Rune Kristensen

i Silkeborg Byråd

 

Forside

Rune Kristensen i Silkeborg Byråd

Politik handler om at ville skabe forandringer, og byrådsvalget 16. november handler om, hvilken retning Silkeborg Kommune skal bevæge sig i.

Jeg har i 12 år været medlem af Silkeborg Byråd og taget ansvar for udviklingen og tilflytningen, der for mig handler om at investere i et levende byliv, gode job og lokalområder med ambitioner.

Jeg vil som socialdemokrat arbejde for, at der investeres i skoler, daginstitutioner og plejehjem, så der er gode og trygge rammer for børn, unge og ældre. Hvor fællesskab og tillid er i centrum.

Fællesskaber, tillid og lige muligheder er helt centralt for mit politiske arbejde. Jeg er socialdemokrat, fordi jeg vil være med til at sikre, at forskellene mellem os ikke bestemmer, hvilke muligheder man har i livet.

Det handler om:

At investere i uddannelse og job

At investere i uddannelse og job I at flere unge og voksne får en uddannelse og der investeres i flere og bedre job

At investere i den bæredygtige omstilling

At investere i den bæredygtige omstilling Den grønne omstilling og klimatilpasning ved Gudenåen

At styrke fællesskab og velfærd

At styrke fællesskab og velfærd Fællesskab, tillid og velfærd handler om at tage hånd om børn, unge og ældre.

Udviklingen i Silkeborg Kommune

Ambitioner er vigtige, og skal gøre Silkeborg til en levende og spændende kommune, både når det handler om at sikre investeringer i en attraktiv bymidte og i lokalområderne.

Grønomstilling og klimatilpasning skal være ambitiøs og konkret, og er en investering i mennesker, der skal have det mål, at sikre flere og bedre job. Silkeborg Kommune skal igennem investeringer i byggeri garantere ordentlige løn- og arbejdsforhold, der samtidig løfter det vigtige fokus, at flere unge får en uddannelse, og at vi alle bliver bedre uddannet.

Den største CO2 belastning i Silkeborg Kommune er privatbilisme. Vi står derfor overfor den udfordring, at det skal gøres mere attraktivt at tage cyklen, bussen og at infrastrukturen hænger bedre sammen.

Kultur- og sportsfaciliteter giver et stærkt indhold i hverdagen og skubber os som mennesker. Derfor skal alle have lettere adgang til at dyrke motion og motiveres til et sundt liv med fokus på stærke fællesskaber.

Din stemme på mig vil betyde et stærkt engagement for fællesskab og velfærd. Hvor jeg vil arbejde for at:

  •  Satse på en sund vækst og klimaløsninger med ambitioner for den grønneomstilling.
  •  Fremme investeringer i stærkt kultur- og fritidsliv i vores lokalområder. Alle skal have mulighed for at afprøve deres talent om det er indenfor sport-, kunst- eller den musiske verden.
  • Styrke fællesskabet og tage hånd om børn, unge og ældre. Socialdemokratiet er kendt for at have et stærkt fokus på velfærden, hvor mennesker tager hånd om hinanden og fællesskabet.
  • Tiltrække arbejdspladser og understøtte at flere unge og voksne får en uddannelse. 
  • Se på boligområder under ét. Silkeborg Kommune skal ikke være en by med forskellige socialklasser, men hvor byudviklingen skaber større lighed, sammenhold og sammenhængskraft.
  • Styre mindre. Tilliden skal tilbage til medarbejderne og vi skal stole på, at hvis vi tør sætte rammerne mere fri, så findes der løsninger lokalt.