Rune Kristensen

i Silkeborg Byråd

 

Forside

Rune Kristensen i Silkeborg Byråd

Politik handler om at skabe forandringer og hvilken retning Silkeborg Kommune skal bevæge sig i. Udfordringen i Silkeborg Kommune bygger på en stor succes.  Folk flytter til og bosætter sig. Silkeborg er for mig en fantastisk by og kommune, der står overfor den helt konkrete udfordring, at skabe balance  i udviklingen og sikre gode velfærdsløsninger for børn, unge og ældre.

Vi skal derfor forandre og udvikle - men gøre det med respekt for kommunens borgere, foreninger, interesseorganisationer, erhvervsliv og de
mange tilbud kommunen rummer.

Jeg er socialdemokrat, fordi jeg vil være med til at udvikle samfundet og sikre, at forskellen mellem mennesker ikke bestemmer, hvilke muligheder man har i livet. Det skal ske i et bredt samarbejde hen over miden, der er afgørende for at skabe resultater - alle kan se sig selv i. Corona krisen har netop vist hvor meget lokalt sammenhold betyder midt i en omskiftelig verden. Her vil jeg være garant for at skabe tryghed og være din stemme i Silkeborg Byråd.

Det handler om:

At investere

At investere Investere i uddannelse og opkvalificering til ledige.

At tiltrække

At tiltrække Tiltrække virksomheder, skabe jobs og sikre høj beskæftigelse.

At sikre

At sikre Sikre ordentlig velfærd til ældre, børnefamilier og vores unge.

Din stemme på mig vil betyde et stærkt engagement for fællesskab og velfærd, men også at vi udvikler Silkeborg Kommune. Det er vigtigt, at vi sammen skaber rammerne for fremtidens velfærd og udvikling af Silkeborg Kommune, hvor der er plads til lokale løsninger og med borgeren i centrum.

Afgørende er det at skabes klimaløsninger. Klimakrisen handler om to ting. Den Grønomstilling og håndtering af klimaforandringerne, der tydeligt har vist sit præg med mere vand i Gudenåen med store konsekvenser til følge.