Rune Kristensen - POLITIK HANDLER OM AT VILLE FORANDRE

”VI SKAL TILBAGE TIL KERNEVÆRDIERNE,
HVOR VI ER STOLTE OVER SERVICENIVEAUET I FOLKESKOLEN,
PÅ BØRNEOMRÅDET OG PLEJEN AF VORES ÆLDRE MEDBORGERE”


Jeg arbejder for at vægte de store velfærdsområder højere. Vi skal investere i bedre normeringer i daginstitutioner og mere økonomi til folkeskolen. Det gode hverdagsliv med nærhed, sund mad og hjerterum skal forsætte på vores plejecentre og i hjemmeplejen.

Det er vigtigt, at vi har et stærkt fokus på at udvikle Silkeborg Kommune. Natur, kultur, motion og fællesskab skal være vores kerneværdier. Silkeborg Kommune er unik og består af stærke lokalområder.

Vi har brug for skoler, pasningstilbud, idrætsforeninger, forsamlingshuse og medborgerhuse i vores lokalområder. Det er her livet bliver levet, og fællesskabet er Omdrejningspunktet.

 

 

JEG ARBEJDER MÅLRETTET FOR AT:


• Der bliver investeret i folkeskolen og på børneområdet med indhold i hverdagen, kreativ leg og bedre normeringer.

• Der på ældreområdet skal være plads til hjerterum, tid til nærvær og flere hverdagsaktiviteter, hvor familie, venner og frivillige er en aktiv del.

• Silkeborg Kommune skal være en aktiv idræts- og outdoorkommune, hvor friluftsliv og motion er vigtigt for at styrke vores sundhed og viden om naturen.

• Der bliver udbygget med haller og kunstgræsbaner og den nye Multiarena på Søholt, der skal indeholde et nyt svømmecenter.

• Kunst, kultur, kreativitet og fællesskab er i højsædet, og arbejdet med et nyt udstillingssted og et nyt Museum Jorn forsætter.

• Der bliver investeret i et nyt formidlingscenter for Tollundmanden.

• Bæredygtighed og grøn omstilling bliver prioriteret højt.

• Der bliver bygget boliger, som alle har råd til, og at 25 procent af alt byggeri er alment boligbyggeri.

 

FØLG RUNE PÅ FACEBOOK

 

facebook.png

Nyheder

SKAL AMBITIONSNIVEAUET VÆRE SOM I 00'ERNE

13. juni 2018

news_image
Der mangler visioner fra Silkeborg Byråd. Multiarenaen er sat på pause. Sidste store fyrtårn er et nyt Museum Jorn. Intet er sket omkring et nyt søbad foran Jyske Bank, pladsen vest for Rådhuset mangler det grønne link…

ULIGHEDEN ER DEMOKRATIETS STØRSTE UDFORDRING

5. juni 2018

news_image
Et stærkt demokrati er et demokrati, hvor mennesket er i centrum -  og hvor alle har lige muligheder. Udfordringen i dag er, at danskernes sundhedstilstand bliver dårligere og dårligere, og uligheden både socialt og økon…

VI SKAL INVESTERE I VORES MIDTBY

1. marts 2018

news_image
I de her år foregår en markant oprustning for at sikre, at de større handelsbyer overlever med et levende butiksmiljø. Vejle har igennem mange år investeret i forskønnelse af midtbyen, og Viborg og Herning satser ligeled…

VIBORGVEJEN OG RINGVEJSBROEN

21. januar 2018

news_image
En diskussionen er startet i avisen, om det er muligt at flytte anlægsmidler fra den bro, der skal erstatte den gamle ringvejsbro ved Resenbrokrydset, og flytte dem til at løse udfordringerne på Viborgvejen. Vi finder s…