Rune Kristensen

i Silkeborg Byråd

 

Forside

Rune Kristensen i Silkeborg Byråd

Politik handler om at skabe forandringer og hvilken retning Silkeborg Kommune skal bevæge sig i. Udfordringen i Silkeborg Kommune bygger på en stor succes.  Folk flytter til og bosætter sig. Silkeborg er for mig en fantastisk by og kommune, der står overfor den helt konkrete udfordring, at skabe balance  i udviklingen og sikre gode velfærdsløsninger for børn, unge og ældre.

Vi skal derfor forandre og udvikle - men gøre det med respekt for kommunens borgere, foreninger, interesseorganisationer, erhvervsliv og de
mange tilbud kommunen rummer.

Jeg er socialdemokrat, fordi jeg vil være med til at udvikle samfundet og sikre, at forskellen mellem mennesker ikke bestemmer, hvilke muligheder man har i livet. Det skal ske i et bredt samarbejde hen over miden, der er afgørende for at skabe resultater - alle kan se sig selv i. Corona krisen har netop vist hvor meget lokalt sammenhold betyder midt i en omskiftelig verden. Her vil jeg være garant for at skabe tryghed og være din stemme i Silkeborg Byråd.

Det handler om:

At investere

At investere Investere i uddannelse og opkvalificering og sætte gang i den grøn omstilling.

At tiltrække

At tiltrække Tiltrække virksomheder, skabe jobs og sikre høj beskæftigelse.

At sikre

At sikre Sikre ordentlig velfærd til ældre, børnefamilier og vores unge.

Din stemme på mig vil betyde et stærkt engagement for fællesskab og velfærd. Hvor jeg vil arbejde for vi skal:

  •  Satse på en sund vækst og klimaløsninger med ambitioner for den grønneomstilling.
  •  Fremme investeringer i stærkt kultur- og fritidsliv i vores lokalområder. Alle skal have mulighed for at afprøve deres talent om det er undenfor sporten-, kunsten- eller den musiske verden.
  • Styrke fællesskabet og tage hånd om børn, unge og ældre. Socialdemokratiet er kendt for at have et stærkt fokus på velfærden, hvor mennesker tager hånd om hinanden og fællesskabet.
  • Tiltrække arbejdspladser og understøtte at flere unge og voksne får en uddannelse. Turisme, handel, innovation og industri er fire områder, der skal satses målrettet på.
  • Se på boligområder under ét. Silkeborg Kommune skal ikke være en by med forskellige socialklasser, men hvor byudviklingen skaber større lighed, sammenhold og sammenhængskraft.
  • Styre mindre. Tilliden skal tilbage til medarbejderne og vi skal stole på, at hvis vi tør sætte rammerne mere fri, så findes der løsninger lokalt.